Billeder fra skoven:

Billeder fra pladsen:

Billeder fra by night: